Byrådets beslutninger

Byrådet træffer først endelig afgørelse om opførelse af et muligt Borgens Hus i første halvår af 2022.

Herunder er en oversigt over afholdte og kommende møder i byrådet, hvor Borgenernes Hus er/bliver behandlet.

Byrådsmøde d. 7. oktober 2019 (Budgetaftale 2020): Det besluttes, at der i løbet af 2020 skal undersøges muligheder for at etablere et Borgernes Hus inklusiv et nyt rådhus som del af Fyrtårnsprojektet på Stationspladsen i Solrød Center. Læs mere her.

Byrådsmøde d. 24. februar 2020 pkt. 43: Som følge af budgetaftalen igangsættes forundersøgelse af mulighederne for at etablere et Borgernes Hus. Læs mere her.

Byrådsmøde d. 5. oktober 2020 (Budgetaftale 2021): Det besluttes, at der i 2021 skal gennemføres en analyse af perspektiverne i et Borgernes Hus med udgangspunkt i et scenarie, der skal give attraktive rammer for foreninger og frivillige samt give én samlet indgang til Solrød kommune. Læs mere her.

Byrådsmøde d. 15. februar 2021 pkt. 21: Med afsæt i budgetaftalen beslutter byrådet at igangsætte en analyse af perspektiverne ved Borgernes Hus og udvikling af Solrød centeret. Der besluttes ligeledes en overordnet organisering af projektet. Læs mere her. 

Kommende byrådsmøde første kvartal 2022: På baggrund af analysen af perspektiverne ved et Borgernes Hus og udvikling af Solrød centeret skal byrådet beslutte, om arbejdet med Borgernes Hus skal stoppe eller fortsætte. Hvis arbejdet skal fortsætte, så igangsættes udarbejdelsen af en ny lokalplan, og byggeriet af Borgernes Hus sendes i udbud.

Kommende byrådsmøde tredje kvartal 2022: På baggrund af udbudsproces vælges totalentreprenør til at opføre byggeriet. Byrådet kan også vælge at stoppe projektet.

 

Diverse baggrundsdokumenter

Forundersøgelse juni 2020 

Pladsanalyse, præsentation januar 2021

Pladsanalyse, rapport januar 2021

Organisering og tidsplan

Siden er sidst ændret: 07-04-2021 Til top