Tidssvarende arbejdsplads

Det nuværende rådhus er bygget i 1970 og huset er på mange måder utidsvarende. Det betyder også, at rådhuset ikke udgør rammerne for en moderne attraktiv arbejdsplads, der kan understøtte rekruttering, fastholdelse, samarbejde og udvikling. 

Det bekræftes af en helt ny pladsanalyse fra januar 2021 foretaget af analysevirksomheden Brøndum & Fliess, der konkluderer, at det nuværende rådhus ikke lever op til nutidig standard.

Utidssvarende fysiske rammer og pladsmangel giver medarbejderne uhensigtsmæssige arbejdsvilkår, og samtidig kan den forventede medarbejderstigning som følge af befolkningsvæksten derfor heller ikke rummes i det nuværende rådhus.

Analysen konkluderer også, at de nuværende rammer er uhensigtsmæssige i forhold til betjeningen af borgerne. 

Analysevirksomheden vurderer, at et skøn over en nødvendig renovering og udvidelse af det nuværende rådhus lyder på i omegnen af 49 mio. kr.

Samtidig er rådhuset langt fra klimavenligt, da det har energimærke C, hvilket betyder, at det er i ringe energimæssig tilstand. 

Siden er sidst ændret: 18-03-2021 Til top