Styrket bymidte og Solrød Center

Byrådet har en vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. Som et led til at nå denne vision mener parterne bag budgetaftalen for 2021, at det er afgørende at udvikle kommunens bymiljøer og de fysisk faciliteter for at kunne skabe moderne rammer for det gode liv for borgerne i Solrød Kommune.

Solrød bymidte og Solrød Center er et vigtigt omdrejningspunkt for sammenhængskraft og identitet i Solrød Kommune, og et centralt element i udviklingen af Solrød bymidte og Solrød Center er ifølge aftaleparterne bag budget 2021 opførelsen af et Borgernes Hus, som er solidt funderet i en bred inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv.  

Borgernes Hus skal i samspil med Solrød Bibliotek og Kulturhus og skabe en mangfoldighed af nye aktivitetsmuligheder, øge bymidtens synlighed og bidrage til, at handels-, by- og kulturliv understøtter hinanden. 

Borgernes Hus skal skabe nye, attraktive rammer for foreningerne og det frivillige arbejde og samtidig skal det indeholde rådhusets funktioner. 

Siden er sidst ændret: 07-04-2021 Til top