Borgermøder og workshops 2021

Borgernes Hus

Solrød Kommune har inviteret til workshops, møder og fokusgrupper om Borgernes Hus - du kan stadigvæk nå et møde

I perioden frem til, at byrået skal tage den endelige beslutning om et Borgernes Hus i 2022  gennemføres en bred inddragelse af borgere, foreninger og erhvervsliv. Målet er at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at kommer med ønsker og idéer til et muligt Borgernes Hus.

Solrød Kommune har i efteråret 2021 til en række dialogmøder, workshops og interviews om, hvilke funktioner et muligt Borgernes Hus skal rumme - se datoerne herunder. 

 

KOMMENDE ARRANGMENTER:

Vi mødes stadigvæk enkeltgrupper: Skal vi mødes med din forening?

Har du en forening eller klub, der vil give jeres input til, hvad Borgernes Hus skal rumme? Skriv til borgerneshus@solrod.dk for at aftale møde, hvor I kan give jeres input. 

Vi mødes løbende med forenigner, erhversliv og interessede borgere og kan arrangere et møde. Vi giver muligheden for at holde løbende møder frem til 30. november 2021.

AFHOLDTE ARRANGMENTER I 2021:

Informations- og borgermøder

Du skulle tilmelde dig informations- og borgermøder på Borgerneshus@solrod.dk senest 24 timer før det pågældende møde. 

19. august kl. 17-18.30: Informationsmøde i Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85 - Se slides fra mødet her

28. august kl. 10-14: Hør om Borgernes Hus til Fritid i Solrød, Stationspladsen ved Solrød Center

31. august kl. 13-15: Åbent informationsmøde med udgangspunkt i ældre borgeres behov. Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85

1. september kl. 17.30-19: Dialogmøde: Hvordan udvikler vi Solrød Bymidte med et Borgernes Hus? Aktivitets og Frivilligcenteret, Solrød Center 85

Workshops

Til workshops arbejdede vi i mindre grupper og drøftede, hvilke funktioner der mangler i Solrød Kommune, og hvordan et Borgernes Hus kan opfylde borgere, foreningers og erhverslivets behov.

Alle workshops blev afholdt i Mødelokale 25 på 1. sal i Solrød Bibliotek og Kulturhus, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand. Du kunne tilmelde dig på Borgerneshus@solrod.dk eller i dialogvognen ved Solrød Center i dialogvognens åbningstid. 

7. september kl. 17-18.30: Hvordan skaber vi et aktivt byrum ved stationspladsen?

8. september kl. 17-18.30: Åben workshop: hvordan kan Borgernes Hus understøtte foreningslivet?

14. september kl. 16.30-18: Åben workshop: hvad skal Borgernes Hus rumme? AFLYST

15. september kl. 16 -18: Åben workshop: Giv dine input

21. september kl. 16-18: Åben workshop for unge

22. september kl. 16.30-18: Åben workshop for alle - AFLYST - For få tilmeldte

23. september kl. 17-18.30: Åben workshop for børnefamilier - AFLYST

Dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød Center

I perioden den 18. august 2021 til 30. september 2021 opsatte Solrød Kommune en dialogvogn ved Stationspladsen i Solrød, hvor borgere kunne kigge forbi og fortælle nærmere om, hvilke funktioner og rammer de ser i et muligt Borgernes Hus, eller få besvaret spørgsmål, der vartil projektet.

Mød Solrød Kommune ved Stationspladsen i Solrød Center i tidsrummet:

Mandag kl. 12.30-16.30

Tirsdag kl. 8.30-11

Onsdag kl. 12-15

Torsdag kl. 15-18

Fokusgrupper

En gruppe borgere var med til at arbejde videre med de forslag, som kom på workshops og i dialogstanden på stationspladse. Formålet var at kvalificere indout og gøre anbefalingerne til byrådet mere konkrete. Møderne i fokusgrupperne fandt sted i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

4. oktober kl. 17 -19

7. oktober kl. 16-19

11. oktober kl. 18-19.30

 

Siden er sidst ændret: 26-10-2021 Til top